Tuyển dụng - Bss group

Hotline: 0962 803 621 - Email: hr@bssgroup.vn

các vị trí tại bss group

Magento Developer

Magento Developer

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

up to $1500

Hạn nhận hồ sơ:

31-3-2021

Content Collaborator (Part-time)

Content Collaborator (Part-time)

Hình thức làm việc:

part time

Mức lương:

2 - 3 triệu

Hạn nhận hồ sơ:

31-03-2021

Team leader - Senior Magento Dev

Team leader - Senior Magento Dev

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

up to $1500

Hạn nhận hồ sơ:

31-3-2021

Team Leader/ Senior PHP Developer

Team Leader/ Senior PHP Developer

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

Up to $1500

Hạn nhận hồ sơ:

31-03-2021

Product Marketing Executive

Product Marketing Executive

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

$300 - $600

Hạn nhận hồ sơ:

15-03-2021

Chuyên viên tuyển dụng

Chuyên viên tuyển dụng

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

6-9 triệu

Hạn nhận hồ sơ:

8-3-2021

Project Assistant

Project Assistant

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

$300 - $600

Hạn nhận hồ sơ:

28-02-2021

Fresher PHP Developer

Fresher PHP Developer

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

7 - 10 triệu

Hạn nhận hồ sơ:

28-02-2021

Fresher Shopify Developer

Fresher Shopify Developer

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

6 - 10 triệu

Hạn nhận hồ sơ:

28-02-2021

Project  Manager

Project Manager

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

up to $1500

Hạn nhận hồ sơ:

28-02-2021

Tester

Tester

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

$300 - $500

Hạn nhận hồ sơ:

20-2-2021

Talent Developer Program 2021

Talent Developer Program 2021

Hình thức làm việc:

Part time

Mức lương:

2.000.000

Hạn nhận hồ sơ:

15-2-2021

IT HELP DESK (PART TIME)

IT HELP DESK (PART TIME)

Hình thức làm việc:

part time

Mức lương:

2 triệu

Hạn nhận hồ sơ:

20-11-2020