Tuyển dụng - Bss group

Hotline: 0962 803 621 - Email: hr@bssgroup.vn

các vị trí tại bss group

Magento Developer

Magento Developer

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

up to $1500

Hạn nhận hồ sơ:

31-12-2020

Fresher PHP Developer

Fresher PHP Developer

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

7 - 10 triệu

Hạn nhận hồ sơ:

31-12-2020

Team leader - Senior Magento Dev

Team leader - Senior Magento Dev

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

up to $1500

Hạn nhận hồ sơ:

31-12-2020

Shopify Developer

Shopify Developer

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

Up To $1200

Hạn nhận hồ sơ:

31-12-2020

React JS Developer

React JS Developer

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

10 - 20 triệu

Hạn nhận hồ sơ:

3-12-2020

Sales & Marketing Executive

Sales & Marketing Executive

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

Up to 1000$

Hạn nhận hồ sơ:

3-12-2020

IT HELP DESK (PART TIME)

IT HELP DESK (PART TIME)

Hình thức làm việc:

part time

Mức lương:

2 triệu

Hạn nhận hồ sơ:

20-11-2020

Fresher Shopify Developer

Fresher Shopify Developer

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

6 - 10 triệu

Hạn nhận hồ sơ:

15-11-2020

Talent Developer Program 2020

Talent Developer Program 2020

Hình thức làm việc:

Part time

Mức lương:

2.000.000

Hạn nhận hồ sơ:

25-10-2020