Tuyển dụng - Bss group

Hotline: 0962 803 621 - Email: hr@bssgroup.vn

các vị trí tại bss group

Fresher PHP Developer

Fresher PHP Developer

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

7 - 10 triệu

Hạn nhận hồ sơ:

15-10-2020

Magento Developer

Magento Developer

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

up to $1500

Hạn nhận hồ sơ:

30-09-2020

Tester

Tester

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

$300 - $600

Hạn nhận hồ sơ:

10-09-2020

Graphic Designer Part time

Graphic Designer Part time

Hình thức làm việc:

part time

Mức lương:

3 - 5 triệu

Hạn nhận hồ sơ:

31-08-2020

Fresher Shopify Developer

Fresher Shopify Developer

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

6 - 10 triệu

Hạn nhận hồ sơ:

15-08-2020

Team leader - Senior Magento Dev

Team leader - Senior Magento Dev

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

up to $1500

Hạn nhận hồ sơ:

31-07-2020

Shopify Developer

Shopify Developer

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

Up To $1200

Hạn nhận hồ sơ:

31-07-2020

Shopify Developer Leader

Shopify Developer Leader

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

thoả thuận

Hạn nhận hồ sơ:

31-07-2020

Thiết kế đồ họa

Thiết kế đồ họa

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

8 - 12 triệu

Hạn nhận hồ sơ:

20-07-2020

Content Marketing Executive

Content Marketing Executive

Hình thức làm việc:

Full time

Mức lương:

300$ - 500$

Hạn nhận hồ sơ:

15-07-2020

SEO Executive

SEO Executive

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

400-600$

Hạn nhận hồ sơ:

05-07-2020

Data Assistant (Part time)

Data Assistant (Part time)

Hình thức làm việc:

part time

Mức lương:

2 triệu

Hạn nhận hồ sơ:

5-7-2020

Tìm kiếm tài năng lập trình trẻ

Tìm kiếm tài năng lập trình trẻ

Hình thức làm việc:

all

Mức lương:

2.000.000

Hạn nhận hồ sơ:

25-06-2020