Tuyển dụng - Bss group

Hotline: 0962 803 621 - Email: hr@bssgroup.vn

các vị trí tại bss group

Team leader - Senior Magento Dev

Team leader - Senior Magento Dev

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

up to $1500

Hạn nhận hồ sơ:

31-12-2021

Magento Developer

Magento Developer

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

up to $1500

Hạn nhận hồ sơ:

30-9-2021

Fresher PHP Developer

Fresher PHP Developer

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

7 - 10 triệu

Hạn nhận hồ sơ:

30-09-2021

Sales & Marketing Executive

Sales & Marketing Executive

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

Up to 1000$

Hạn nhận hồ sơ:

15-9-2021

Marketing Intern Part-time

Marketing Intern Part-time

Hình thức làm việc:

Part time

Mức lương:

2 - 3 Triệu

Hạn nhận hồ sơ:

31-08-2021

Fresher Shopify Developer

Fresher Shopify Developer

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

6 - 10 triệu

Hạn nhận hồ sơ:

30-08-2021

Project  Manager

Project Manager

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

up to $1500

Hạn nhận hồ sơ:

30-08-2021

Customer Support Executive

Customer Support Executive

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

$400 - $600

Hạn nhận hồ sơ:

15-08-2021

Fresher Tester

Fresher Tester

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

$300 - $500

Hạn nhận hồ sơ:

15-8-2021

Senior IT Recruiter

Senior IT Recruiter

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

8 - 15 triệu

Hạn nhận hồ sơ:

15-08-2021

Nhân viên truyền thông nội bộ

Nhân viên truyền thông nội bộ

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

8-12 triệu

Hạn nhận hồ sơ:

10-08-2021

Senior Tester

Senior Tester

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

up to 20M

Hạn nhận hồ sơ:

10-08-2021

PHP GEEK INTERNSHIP

PHP GEEK INTERNSHIP

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

6.000.000

Hạn nhận hồ sơ:

05-08-2021

Senior Marketing Executive

Senior Marketing Executive

Hình thức làm việc:

Full time

Mức lương:

up to 1000$

Hạn nhận hồ sơ:

05-08-2021

Product Marketing Executive

Product Marketing Executive

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

$300 - $600

Hạn nhận hồ sơ:

20-06-2021