Nhập nhiều sản phẩm cùng lúc trong Magento 2

Nhận xét sản phẩm này

Tình trạng: Còn hàng

0,00 US$
Hoặc

Nhập nhiều sản phẩm cùng lúc trong Magento 2

More Views

Nhập nhiều sản phẩm cùng lúc trong Magento 2

Phiên bản Magento 2 đã ra đời được một thời gian và tại thời điểm này vẫn còn khá nhiều vấn đề chưa được hoạt động tốt, trong đó Import product là 1 ví dụ. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách khắc phục vấn đề khi Magento 2 chỉ cho phép nhập được ít sản phẩm cùng lúc.

Trước tiên ta cần 1 file import Magento 2 có format như sau (m2-import.csv)

Nhập cùng lúc nhiêu sản phẩm trong Magento 2

 

 - Nhập đầy đủ thông tin các trường bắt buộc trên file csv.

 - Cần đảm bảo các SKU không bị trùng nhau

 - Format chính xác đường dẫn thư mục ảnh

Để import được nhiều sẩn phẩm cùng 1 lúc , cần thêm dữ liệu cho trường URL KEY
 
 - Tại đây để có được URL KEY format giống với Magento, cần viết script để format lại tên của sản phẩm. Có thể tham khảo đoạn script sau: (Upload file m2-import.csv vào thư mục root magento Tạo file urlkey.php sau đó paste đoạn script này vào)
 
$urlArray = array();
if (($handle = fopen("m2-import.csv", "r")) !== FALSE) {
while (($data = fgetcsv($handle, 10000, ",")) !== FALSE) {
$clean = preg_replace("/[^a-zA-Z0-9\/_|+ -]/", '', $data[8]); // 8 vị trí cột của trường “name”
$clean = strtolower(trim($clean, '-'));
$clean = preg_replace("/[\/_|+ -]+/", '-', $clean);
$i = 0;
if(in_array($clean, $urlArray)){
$clean = $clean . '-1';
$urlArray[] = $clean;
}else{
$urlArray[] = $clean;
}
}
fclose($handle);
}
foreach ($urlEnd2 as $value) {
echo $value . '
';
} print_r(array_count_values($urlEnd2)); ?>
 
Tiếp theo, chạy url: http://domain.com/urlkey.php để in kết quả ra màn hình. Sau đó copy toàn bộ dữ liệu vừa in ra vào cột url key

Khi đã điền đầy đủ thông tin file csv, chúng ta tiến hành import bằng cách chọn Admin --> System --> Import

Hướng dẫn nhập nhiều sản phẩm cùng lúc trong Magento 2

 

Sau khi import xong hãy nhớ reindex data và upgrade lại dữ liệu DB cho website

 - Reindex: php bin/magento indexer:reindex

 - Upgrade: php bin/magento setup:upgrade

 - Done . Load lại trang và xem kết quả.

Thông tin kỹ thuật

Author Tran Minh Cuong
(0)

Questions and Answers

add your question

There are no entries.