Cài đặt git cho Magento

Nhận xét sản phẩm này

Tình trạng: Còn hàng

0,00 US$
Hoặc

Cài đặt git cho Magento

More Views

Cài đặt git cho Magento

Trên thực tế có nhiều kênh cho phép tạo git repository như Bitbucket, GitHub, GitLab... Tuy nhiên, trong phạm vi bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách setup git trên trang https://bitbucket.org

Bước 1: Đăng nhập (nếu đã có tài khoản) hoặc tạo một tài khoản mới trên trang https://bitbucket.org

 

Bước 2: Tạo 1 Repository (trên thanh menu góc trên bên trái màn hình)

 

Bước 3: Đăng nhập vào SSH, sau đó dùng đoạn lệnh

Có 2 cách để sừ dụng git thông qua link https hoặc ssh

Cách 1: git thông qua https

cd thu_muc_luu_tru_code (vào thư mục chứa code)

git init (tạo một init cho git)

git remote add origin đường_dẫn

--> Lấy đường dẫn từ clone https trên bitbucket, copy từ đoạn https:// đến hết đường dẫn

 

vi .gitignore: Tạo (nếu như chưa tồn tại) hoặc chỉnh sửa file .gitignore để loại bỏ những folder không cần thiết như :

var/

app/etc/local.xml

media/catalog/product/cache 

...              

--> Ngoài ra còn có thể thêm các folder của hệ thống Magento như app/etc/modules/... (không khuyến khích thêm những file này vì có nhiều module được thêm thẳng vào đây)

 

git add . :  

- Đối với lần commit đầu tiên (Còn với các lần commit sau chỉ add những file đã thay đổi nội dung, git status để xem thay đổi)

- Đối với lần đầu sử dụng git, hệ thống sẽ yêu cầu phải config một số thông tin để sử dụng, sau đây là một số config thường gặp (nếu như chưa từng config):

git config core.fileMode false (bỏ qua các thay đổi về các chế độ chmod)

git config --global user.email "example@mail.com" (email tài khoản trên bitbucket)

git config --global user.name "username" (tùy chọn username)

 - Sau khi config (nếu cần), ta tiếp tục với commit:

git commit -m "first commit" : Tạo commit để đẩy lên bitbucker với tên commit được viết trong dấu " "

git push origin master : Đẩy commit lên bitbucket

 

 Cách 2: git thông qua ssh

(Cách này phải thêm một vài công đoạn nhưng bù lại có tính bảo mật tốt hơn dùng đường dẫn từ https:)

 + Chuyển đến thư mục /Users/Admin/.ssh sau đó dùng lệnh ls -a .ssh để kiểm tra xem máy đã có ssh key nào chưa. ssh key thường có dạng như sau:

    Nếu như chưa có ta phải tạo ssh key mới (Nếu đã tồn tại thì bỏ qua bước này): 

ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "example@mail.com"

 + Sau đó hệ thống sẽ hỏi bạn muốn lưu key ở đâu thì cứ ấn "Enter" thôi

 + Tiếp đến là nhập mật khẩu cho key:

 --> Vậy là ta đã tạo được ssh key (Thường có tên là id_rsa và id_rsa.pub).

 + Bước tiếp theo là thêm key vào ssh-agent:

eval "$(ssh-agent -s)"

ssh-add ~/.ssh/id_rsa

 + Sau đó là thêm ssh public key ( id_rsa.pub ) vào tài khoản bitbucket:

cat ~/.ssh/id_rsa.pub | clip ( lệnh này dùng để copy nội dung của id_rsa.pub )

 + Tiếp theo vào tài khoản bitbucket vào paste nội dung vừa copy ở trên vào mục "add ssh key" trong phần bitbucket setting (góc trên bên phải màn hình):

 

 + Kiểm tra xem key đã được add chưa:

ssh -T git@bitbucket.org

    Nếu như bạn nhận được dòng thông báo như hình sau thì có nghĩa là bạn đã add key thành công và ta tiếp tục làm sử dụng git

 

cd thu_muc_luu_tru_code (vào thư mục chứa code)

git init (tạo một init cho git)

git remote add origin đường_dẫn

--> Lấy đường dẫn từ clone https trên bitbucket, copy từ đoạn git@bitbucket.org đến hết đường dẫn:

 

 + Đến đây ta làm tương tự như làm với link https:

tạo .gitignore

git add

git config (nếu cần)

git commit

git push

Thông tin kỹ thuật

Author Nguyen Minh Toan
(0)

Questions and Answers

add your question

There are no entries.