Xuất và nhập sản phẩm trong Magento

Nhận xét sản phẩm này

Tình trạng: Còn hàng

0,00 US$
Hoặc

Xuất và nhập sản phẩm trong Magento

More Views

Xuất và nhập sản phẩm trong Magento

I. Sử dụng Dataflow – Profiles:

1. Import product:

Đầu tiên, bạn cần tạo file csv với các Attribute và Value của nó để Import

 

Sau đó vào Admin Panel, chọn System --> Import/Export --> Dataflow-Profiles --> Import all product

 

Tiếp tục chọn Run Profile --> Chọn file vừa upload lên --> Run Profile in Popup

 

Nếu Import thành công bạn sẽ thấy hiển thị thông báo sau:

2. Export product

Vào Admin Panel: System --> Import/Export --> Dataflow-Profiles --> Export all product

 

Có thể sửa tên, thư mục chứa file export hoặc chọn all field hoặc chỉ chọn field cần thiết…

 

Chọn Run profile --> Run profile in Popup

II. Sử dụng Magento Import/Export

1. Import product

Vào Admin panel System --> Import/Export --> Import

 

Chọn file csv import sau đó Check data và Import

 

2. Export product

Vào Admin Panel: System --> Import/Export --> Export

Chọn Entity Typel à Product và nhấn Continue

 

III. Sử dụng magmi

1. Import product

Sau khi download Magmi về, bạn giải nén và coppy vào thư mục root của Magento (thư mục chứa file app,skin,media…)

Sau đó vào url sau: domain/magmi/web/magmi.php với username và password đều là magmi

 - Ví dụ: Cài đặt trên local: http://localhost/magento1/magmi/web/magmi.php

Sau đó sửa database name, user, password đăng nhập vào database của site

Tạo file csv import product và để vào thư mục var/import

Chọn file để Import product trên giao diện Run Magmi (4)

Chọn Run Import (save profile trước khi Run)

 

Nếu hiển thị như sau có nghĩa là ban đã import thành công:

 

 - Ưu điểm của việc Import sử dụng Magmi là có thể Import product với số lượng lớn và nhanh chóng, nên nếu muốn Import product với số lượng lớn thì nên cài đặt Magmi để dùng

 - Còn nếu chỉ cần Import product với số lượng không quá nhiều thì bạn nên sử dụng Import default của Magento

 - Lưu ý khi Import product with Images: Cần tạo thư mục media/import và lưu các images của product cần import tại đây. VÍ dụ: Trong file csv cột images có value là /images.jpg (trong thư mục media/import đã có ảnh images.jpg) và tiến hành import như các bước trên.

Thông tin kỹ thuật

Author Luong Van Duy
(0)

Questions and Answers

add your question

There are no entries.