Lỗi khi deloy static file trên magento 2

Nhận xét sản phẩm này

Tình trạng: Còn hàng

0,00 US$
Hoặc

Lỗi khi deloy static file trên magento 2

Lỗi khi deloy static file trên magento 2

Lỗi khi deloy static file trên magento 2

  1. Khi load 1 trang magento 2 , các file css , js sẽ được gọi từ folder pub/static , nếu file cần gọi không có trong này , nó sẽ được magento sẽ xử lý để sinh ra file này trong pub/static , nếu k có sẽ báo về lỗi 404
  2. Để tăng tốc cho website , ta có thể deloy tất cả static file trước để khi có 1 request đến trang web magento 2 , trang web chỉ cần trả lại đường link chứa file này . Câu lệnh để chạy deloy là php bin/magento setup:static-content:deploy
  3. Trong quá trình deloy trên 1 theme nào đấy , khi có lỗi , quá trình deloy sẽ dừng lại và báo về file bị lỗi
  4. Để bỏ qua lỗi này, ta sửa file vendor/magento/framework/Css/PreProcessor/Adapter/Less/Processor.php , comment lại dòng 92 : throw new ContentProcessorException(new Phrase($errorMessage)); để nó bỏ qua lỗi và tiếp tục deloy

Thông tin kỹ thuật

Author Dang Van Hieu
(0)

Questions and Answers

add your question

There are no entries.