Import Sản Phẩm Configurable Với Magmi

Nhận xét sản phẩm này

Tình trạng: Còn hàng

0,00 US$
Hoặc

Import Sản Phẩm Configurable Với Magmi

More Views

Import Sản Phẩm Configurable Với Magmi

Bước 1: Sử dụng Data-flow để export sản phẩm

Bước 2: Trong file CSV vừa export ra, chúng ta thêm 2 cột ở cuối cho sản phẩm configurable product

import configurable products using Magmi 1

 - Cột configurable_attributes là các attribute của sản phẩm

 - Cột simples_skus là sku của các sản phẩm con của sản phẩm configurable 
 
 - Lưu ý: sản phần config phải ở dưới sản phần simple
 

import configurable products using Magmi 2

 

Bước 3: Vào magmi setup như này

import configurable products using Magmi 3

 

Cuối cùng save và run import. 

Thông tin kỹ thuật

Author Tran Minh Cuong
(0)

Questions and Answers

add your question

There are no entries.