How to setup Cron job for Magento

Nhận xét sản phẩm này

Tình trạng: Còn hàng

0,00 US$
Hoặc

How to setup Cron job for Magento

How to setup Cron job for Magento

How to setup Cron job for Magento

 

  1. Setup Cron job bằng cpanel

-         Đăng nhập vào cpanel

-         Chọn tới phần cài đặt cron job (Advanced > Cron Jobs)

   

-         Đặt lịch và lệnh cho cron jobs

Ở đây để setup cron job cho magento chúng ta để
* * * * * /usr/bin/php -f /path/to/magento/root/cron.php
Đồng nghĩa với server sẽ chạy file cron.php tại thư mục magento root mỗi phút 1 lần

 

 

-         Sau đó click “Add New Cron Job”

 

  1. Setup Cron job bằng ssh

-         Đăng nhập vào ssh

-         Để xem các cron jobs hiện tại ta dùng câu lệnh

crontab –l

 

-         Để sửa hoặc thêm mới cronjob ta dùng câu lệnh

crontab –e

Sau đó dùng text editor (ví dụ như “vi editor”) để chỉnh sửa các cron job sau đó lưu lại

 

  1. Cách viết cron job command

 

 

Ví dụ: một số schedule thông dụng

Chạy vào 0:00 thứ 2 hàng tuần ta viết:

0 0 * * 1 [command]

Chạy mỗi 5 phút:

*/5 * * * * [command]

Chạy vào Phút thứ 0, 10, 20 hàng giờ:

0,10,20 * * * * [command]

Chạy vào 6:00 hàng ngày:

0 6 * * * [command]

Xem thêm tại http://www.nncron.ru/help/EN/working/cron-format.htm

 

  1. Cách sử dụng vi editor

-         Mở 1 file bằng vi editor

vi [filename]

vd: vi testfile.txt

Sau đó bấm insert để sửa file

 

-         Để lưu lại file: bấm Esc

Sau đó dùng lệnh: “:wq!”

 

-         Xem thêm tại http://www.tutorialspoint.com/unix/unix-vi-editor.htm

Thông tin kỹ thuật

Author Vu Manh Hung
(0)

Questions and Answers

add your question

There are no entries.