Tuyển dụng - Bss group

Hotline: 0982 562 123 - Email: hr@bssgroup.vn

các vị trí tại bss group

Project Assistant

Project Assistant

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

$300 - $600

Hạn nhận hồ sơ:

30-09-2018

Content Marketing Executive

Content Marketing Executive

Hình thức làm việc:

Full time

Mức lương:

300$ - 450$

Hạn nhận hồ sơ:

30-09-2018

PHP/Magento Developer

PHP/Magento Developer

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

up to $1000

Hạn nhận hồ sơ:

30-09-2018

Tester Leader

Tester Leader

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

500$ - 850$

Hạn nhận hồ sơ:

30-09-2018

Front End Developer

Front End Developer

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

up to $1000

Hạn nhận hồ sơ:

30-09-2018

Nhân viên SEO

Nhân viên SEO

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

8-15 triệu

Hạn nhận hồ sơ:

30-08-2018

Potential Developer - Internship 16

Potential Developer - Internship 16

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

2.000.000

Hạn nhận hồ sơ:

22-07-2018

QA Executive

QA Executive

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

$350 - $500

Hạn nhận hồ sơ:

15-07-2018