Tuyển dụng - Bss group

Hotline: 0982 562 123 - Email: hr@bssgroup.vn

các vị trí tại bss group

Magento Developer

Magento Developer

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

up to $1500

Hạn nhận hồ sơ:

31-7-2019

Nhân viên SEO part time

Nhân viên SEO part time

Hình thức làm việc:

part time

Mức lương:

3-4 triệu

Hạn nhận hồ sơ:

25-07-2019

Test Leader

Test Leader

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

900$ - 1300$

Hạn nhận hồ sơ:

15-07-2019

Software Tester (BG)

Software Tester (BG)

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

$250 - $500

Hạn nhận hồ sơ:

30-06-2019

Customer Service Executive

Customer Service Executive

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

$400 - $600

Hạn nhận hồ sơ:

21-06-2019

Thực tập PHP - Internship 18

Thực tập PHP - Internship 18

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

5.000.000

Hạn nhận hồ sơ:

31-05-2019

Project Assistant

Project Assistant

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

$300 - $600

Hạn nhận hồ sơ:

31-05-2019

Content Marketing Executive

Content Marketing Executive

Hình thức làm việc:

Full time

Mức lương:

300$ - 450$

Hạn nhận hồ sơ:

31-05-2019

PHP BACKEND DEVELOPER

PHP BACKEND DEVELOPER

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

up to $1000

Hạn nhận hồ sơ:

30-4-2019

Digital Marketing Executive

Digital Marketing Executive

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

8-12 triệu

Hạn nhận hồ sơ:

30-4-2019