Tuyển dụng - Bss group

Hotline: 0962 803 621 - Email: hr@bssgroup.vn

các vị trí tại bss group

REACT JS DEVELOPER

REACT JS DEVELOPER

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

Up To $1200

Hạn nhận hồ sơ:

20-04-2020

Shopify Developer

Shopify Developer

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

Up To $1200

Hạn nhận hồ sơ:

20-04-2020

Magento Developer

Magento Developer

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

up to $1500

Hạn nhận hồ sơ:

15-04-2020

Fresher PHP Developer

Fresher PHP Developer

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

6 - 9 triệu

Hạn nhận hồ sơ:

15-04-2020

Team leader - Senior Magento Dev

Team leader - Senior Magento Dev

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

up to $1500

Hạn nhận hồ sơ:

15-04-2020

Senior Tester

Senior Tester

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

up to1300$

Hạn nhận hồ sơ:

30-03-2020

Thiết kế đồ họa

Thiết kế đồ họa

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

8 - 12 triệu

Hạn nhận hồ sơ:

16-03-2020

BUSINESS ANALYST

BUSINESS ANALYST

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

350$ - 750$

Hạn nhận hồ sơ:

15-03-2020

Chuyên viên tuyển dụng

Chuyên viên tuyển dụng

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

6-9 triệu

Hạn nhận hồ sơ:

10-03-2020

SEO Executive

SEO Executive

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

400-600$

Hạn nhận hồ sơ:

29-02-2020

Content Collaborator (Part-time)

Content Collaborator (Part-time)

Hình thức làm việc:

part time

Mức lương:

2 - 2.5 triệu

Hạn nhận hồ sơ:

29-02-2020

Front End Developer

Front End Developer

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

up to $1000

Hạn nhận hồ sơ:

30-01-2020

Cộng tác viên Dữ liệu (Part time)

Cộng tác viên Dữ liệu (Part time)

Hình thức làm việc:

part time

Mức lương:

2 triệu

Hạn nhận hồ sơ:

31-12-2019

Junior/Senior PHP Developer

Junior/Senior PHP Developer

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

Up to 1500$

Hạn nhận hồ sơ:

30-11-2019

Sales Executive

Sales Executive

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

Up to 1000$

Hạn nhận hồ sơ:

15-10-2019

PHP BACKEND DEVELOPER

PHP BACKEND DEVELOPER

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

up to $1500

Hạn nhận hồ sơ:

31-8-2019

Nhân viên SEO part time

Nhân viên SEO part time

Hình thức làm việc:

part time

Mức lương:

3-4 triệu

Hạn nhận hồ sơ:

25-07-2019

Digital Marketing Executive

Digital Marketing Executive

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

8-12 triệu

Hạn nhận hồ sơ:

30-4-2019