Tuyển dụng - Bss group

Hotline: 0982 562 123 - Email: hr@bssgroup.vn

các vị trí tại bss group

SEO Intern

SEO Intern

Hình thức làm việc:

part time

Mức lương:

1,5 - 3 triệu

Hạn nhận hồ sơ:

05-12-2017

Sortware Tester

Sortware Tester

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

$250 - $400

Hạn nhận hồ sơ:

30-11-2017

Nhân viên SEO

Nhân viên SEO

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

5 - 7 triệu

Hạn nhận hồ sơ:

30-11-2017

Marketing Intern

Marketing Intern

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

2 - 3 Triệu

Hạn nhận hồ sơ:

30-11-2017

Project Assistant

Project Assistant

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

$400 - $600

Hạn nhận hồ sơ:

31-10-2017

Potential Developer

Potential Developer

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

2.000.000

Hạn nhận hồ sơ:

15-10-2017

Marketing Assistant (BG)

Marketing Assistant (BG)

Hình thức làm việc:

Full time

Mức lương:

$250 - $350

Hạn nhận hồ sơ:

25-09-2017

Content Marketing Intern

Content Marketing Intern

Hình thức làm việc:

Part time

Mức lương:

1,5 - 2 triệu

Hạn nhận hồ sơ:

15-09-2017

Senior PHP/Magento Developer

Senior PHP/Magento Developer

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

up to $1000

Hạn nhận hồ sơ:

10-09-2017

Graphic Designer

Graphic Designer

Hình thức làm việc:

part time

Mức lương:

Thỏa thuận

Hạn nhận hồ sơ:

31-08-2017

Project Management Assistant

Project Management Assistant

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

$250 - $400

Hạn nhận hồ sơ:

15-07-2017

Marketing Assistant (BC)

Marketing Assistant (BC)

Hình thức làm việc:

Full time

Mức lương:

$250 - $400

Hạn nhận hồ sơ:

30-06-2017

Tư vấn tuyển sinh

Tư vấn tuyển sinh

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

5 - 7 triệu

Hạn nhận hồ sơ:

05-03-2017

Product Development Assistant

Product Development Assistant

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

$200 - $350

Hạn nhận hồ sơ:

10-08-2016

Junior PHP Developer

Junior PHP Developer

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

Thỏa thuận

Hạn nhận hồ sơ: