Tuyển dụng - Bss group

Hotline: 0982 562 123 - Email: hr@bssgroup.vn

các vị trí tại bss group

Magento Developer

Magento Developer

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

up to $1500

Hạn nhận hồ sơ:

31-12-2019

SEO Executive

SEO Executive

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

400-600$

Hạn nhận hồ sơ:

30-11-2019

Fresher PHP Developer

Fresher PHP Developer

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

6 - 9 triệu

Hạn nhận hồ sơ:

30-11-2019

Junior/Senior PHP Developer

Junior/Senior PHP Developer

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

Up to 1500$

Hạn nhận hồ sơ:

30-11-2019

Cộng tác viên Dữ liệu (Part time)

Cộng tác viên Dữ liệu (Part time)

Hình thức làm việc:

part time

Mức lương:

2 triệu

Hạn nhận hồ sơ:

25-11-2019

Content Marketing Executive

Content Marketing Executive

Hình thức làm việc:

Full time

Mức lương:

300$ - 500$

Hạn nhận hồ sơ:

17-10-2019

Sales Executive

Sales Executive

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

Up to 1000$

Hạn nhận hồ sơ:

15-10-2019

Tester

Tester

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

$300 - $450

Hạn nhận hồ sơ:

01-10-2019

Test Leader

Test Leader

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

900$ - 1300$

Hạn nhận hồ sơ:

30-09-2019

Thực tập PHP - Internship 19

Thực tập PHP - Internship 19

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

5.000.000

Hạn nhận hồ sơ:

31-08-2019

Project Assistant

Project Assistant

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

$300 - $600

Hạn nhận hồ sơ:

31-08-2019

PHP BACKEND DEVELOPER

PHP BACKEND DEVELOPER

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

up to $1500

Hạn nhận hồ sơ:

31-8-2019

Nhân viên SEO part time

Nhân viên SEO part time

Hình thức làm việc:

part time

Mức lương:

3-4 triệu

Hạn nhận hồ sơ:

25-07-2019

Software Tester (BG)

Software Tester (BG)

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

$250 - $500

Hạn nhận hồ sơ:

30-06-2019

Customer Service Executive

Customer Service Executive

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

$400 - $600

Hạn nhận hồ sơ:

21-06-2019

BUSINESS ANALYST

BUSINESS ANALYST

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

8-15 triệu

Hạn nhận hồ sơ:

31-5-2019

Digital Marketing Executive

Digital Marketing Executive

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

8-12 triệu

Hạn nhận hồ sơ:

30-4-2019