Tuyển dụng - Bss group

Hotline: 0982 562 123 - Email: hr@bssgroup.vn

các vị trí tại bss group

PHP/Magento Developer

PHP/Magento Developer

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

up to $1000

Hạn nhận hồ sơ:

30-12-2018

Ruby Developer (Shopify)

Ruby Developer (Shopify)

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

$600 - $1300

Hạn nhận hồ sơ:

30-12-2018

Project Assistant

Project Assistant

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

$300 - $600

Hạn nhận hồ sơ:

30-11-2018

Customer Support Executive

Customer Support Executive

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

$300 - $450

Hạn nhận hồ sơ:

30-11-2018

Software Tester

Software Tester

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

$250 - $500

Hạn nhận hồ sơ:

30-11-2018

WEB DESIGN LEADER

WEB DESIGN LEADER

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

up to 20 triệu

Hạn nhận hồ sơ:

30-11-2018

Marketing Executive

Marketing Executive

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

$400 - $600

Hạn nhận hồ sơ:

20-11-2018

Tester Leader

Tester Leader

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

500$ - 850$

Hạn nhận hồ sơ:

10-11-2018

Content Marketing Executive

Content Marketing Executive

Hình thức làm việc:

Full time

Mức lương:

300$ - 450$

Hạn nhận hồ sơ:

30-10-2018

Nhân viên SEO

Nhân viên SEO

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

8-15 triệu

Hạn nhận hồ sơ:

30-10-2018