Tuyển dụng - Bss group

Hotline: 0982 562 123 - Email: hr@bssgroup.vn

các vị trí tại bss group

Marketing Assistant (BC)

Marketing Assistant (BC)

Hình thức làm việc:

Full time

Mức lương:

$300 - $400

Hạn nhận hồ sơ:

10-02-2018

Customer Support Executive

Customer Support Executive

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

$250 - $400

Hạn nhận hồ sơ:

05-02-2018

Graphic Designer

Graphic Designer

Hình thức làm việc:

part time

Mức lương:

2 - 3 triệu

Hạn nhận hồ sơ:

05-02-2018

Project Assistant

Project Assistant

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

$300 - $600

Hạn nhận hồ sơ:

05-02-2018

Sortware Tester

Sortware Tester

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

$250 - $400

Hạn nhận hồ sơ:

05-02-2018

Marketing Intern

Marketing Intern

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

2 - 3 Triệu

Hạn nhận hồ sơ:

31-01-2018

Marketing Executive

Marketing Executive

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

$400 - $600

Hạn nhận hồ sơ:

31-01-2018

Tuyển dụng - Truyền thông

Tuyển dụng - Truyền thông

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

$300 - $500

Hạn nhận hồ sơ:

25-01-2018

Potential Developer

Potential Developer

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

2.000.000

Hạn nhận hồ sơ:

05-01-2018

Senior PHP/Magento Developer

Senior PHP/Magento Developer

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

up to $1000

Hạn nhận hồ sơ:

10-09-2017

Junior PHP Developer

Junior PHP Developer

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

Thỏa thuận

Hạn nhận hồ sơ: