Tuyển dụng - Bss group

Hotline: 0982 562 123 - Email: hr@bssgroup.vn

các vị trí tại bss group

Hành chính Nhân sự

Hành chính Nhân sự

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

5 - 7 triệu

Hạn nhận hồ sơ:

31-05-2018

Senior PHP/Magento Developer

Senior PHP/Magento Developer

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

up to $1000

Hạn nhận hồ sơ:

30-05-2018

Nhân viên SEO

Nhân viên SEO

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

8-15 triệu

Hạn nhận hồ sơ:

30-05-2018

Junior PHP Developer

Junior PHP Developer

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

6 - 10 triệu

Hạn nhận hồ sơ:

30-05-2018

Project Assistant

Project Assistant

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

$300 - $600

Hạn nhận hồ sơ:

20-05-2018

Graphic Designer Full time

Graphic Designer Full time

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

$400 - $600

Hạn nhận hồ sơ:

20-05-2018

Sortware Tester

Sortware Tester

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

$250 - $400

Hạn nhận hồ sơ:

20-05-2018

Marketing Assistant (BG)

Marketing Assistant (BG)

Hình thức làm việc:

Full time

Mức lương:

$300-$500

Hạn nhận hồ sơ:

20-05-2018

Graphic Designer Part time

Graphic Designer Part time

Hình thức làm việc:

part time

Mức lương:

2 - 3 triệu

Hạn nhận hồ sơ:

20-05-2018

Potential Developer

Potential Developer

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

2.000.000

Hạn nhận hồ sơ:

25-04-2018

Customer Support Executive

Customer Support Executive

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

$250 - $400

Hạn nhận hồ sơ:

15-04-2018

Recruitment Executive

Recruitment Executive

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

$300 - $500

Hạn nhận hồ sơ:

15-04-2018

Marketing Executive

Marketing Executive

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

$400 - $600

Hạn nhận hồ sơ:

15-03-2018

Marketing Intern

Marketing Intern

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

2 - 3 Triệu

Hạn nhận hồ sơ:

10-03-2018