Tuyển dụng - Bss group

Hotline: 0982 562 123 - Email: hr@bssgroup.vn

các vị trí tại bss group

Project Assistant

Project Assistant

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

$300 - $600

Hạn nhận hồ sơ:

31-05-2019

Magento Backend Developer

Magento Backend Developer

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

up to $1500

Hạn nhận hồ sơ:

30-4-2019

PHP BACKEND DEVELOPER

PHP BACKEND DEVELOPER

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

up to $1000

Hạn nhận hồ sơ:

30-4-2019

Digital Marketing Manager

Digital Marketing Manager

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

up to $1500

Hạn nhận hồ sơ:

30-4-2019

Digital Marketing Executive

Digital Marketing Executive

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

8-12 triệu

Hạn nhận hồ sơ:

30-4-2019

Customer Support Executive

Customer Support Executive

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

$300 - $450

Hạn nhận hồ sơ:

15-04-2019

Software Tester BC

Software Tester BC

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

$250 - $500

Hạn nhận hồ sơ:

10-04-2019

Cộng tác viên Dữ liệu (Part time)

Cộng tác viên Dữ liệu (Part time)

Hình thức làm việc:

partime time

Mức lương:

2 triệu

Hạn nhận hồ sơ:

30-03-2019

Nhân viên truyền thông nội bộ

Nhân viên truyền thông nội bộ

Hình thức làm việc:

full time

Mức lương:

6-9 triệu

Hạn nhận hồ sơ:

30-03-2019